Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie her

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TEH ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Formy her: extenzivní, strategická a koaliční.

2. Čisté a smíšené strategie. Nashovo ekvilibrium.

3. Informační model hry. Korelované ekvilibrium.

4. Algoritmy pro výpočet ekvilibrií.

5. Behaviorální strategie. Kuhnova věta.

6. Subgame perfect equilibrium. Algoritmus zpětné indukce.

7. Úvod do evolučních her.

8. Koaliční hry a jejich řešení.

9. Jádro.

10. Shapleyho hodnota.

11. Banzhafův a Shapleyho-Shubikův index.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Formy her: extenzivní, strategická a koaliční.

2. Čisté a smíšené strategie. Nashovo ekvilibrium.

3. Informační model hry. Korelované ekvilibrium.

4. Algoritmy pro výpočet ekvilibrií.

5. Behaviorální strategie. Kuhnova věta.

6. Subgame perfect equilibrium. Algoritmus zpětné indukce.

7. Úvod do evolučních her.

8. Koaliční hry a jejich řešení.

9. Jádro.

10. Shapleyho hodnota.

11. Banzhafův a Shapleyho-Shubikův index.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: základní matematické formy her, jejich řešení a algoritmy výpočtu

Schopnosti: orientace v modelech teorie her a jejich použití v ekonomii a informatice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Maschler M., Solan E., Zamir S.: Game theory, Cambridge University Press, 2013

Doporučená literatura:

von Neumann J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1944

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5002006.html