Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do životního prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZIVO KZ 2 2+0
Přednášející:
Lenka Thinová (gar.)
Cvičící:
Lenka Thinová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a jejich transformace, atmosféra (její vznik, složení, procesy v ní probíhající, skleníkové plyny, ozonová vrstva), hydrosféra (vznik a složení, úprava a čištění vody), pedosféra a biochemické cykly biogenních prvků, mikroorganismy, základní biochemické principy, fotosyntéza, přenos energie, DNA, globální cykly některých biogenních prvků, strategie populací, odpady (dělení, zpracování a zužitkování), politika a ekonomie v ŽP.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod: lidská společnost a ŽP, definice a základní pojmy v ŽP

2. Vznik Země a života na Zemi

3. Měření imisí a emisí

4. Hydrosféra

5. Globální tektonika, úvod do geologie

6. Potrava - potravinový řetězec

7. Suroviny - nerostné zdroje

8. Průmysl a druhotné zdroje surovin, bezodpadní technologie, odpadní teplo

9. Odpady (dělení, klasifikace), skládky

10. Energie

11. Alternativní zdroje

12. Vliv energetiky na ŽP (úspory, transport, uchovávání energie, ekonomické srovnání zdrojů podle ceny energie)

13. Princip trvale udržitelného rozvoje

14. Exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zcela nově nabyté znalosti z oblasti ekologie a dalších přírodních věd.

Schopnosti:

Vytváření nového způsobu myšlení se zaměřením na komplexnost řešení problémů týkajícíh se životního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Artiola, J.E.: Environmental Monitoring and Characterization. Elsevier Academic Press 2004.

[2] Begon M., Harper J.L., Townsend C.R.: Ecology.3.vydání. Blackwell Sci.Publ.1065 pp.1996.

[3] Pivnicka K.: Ekologie. SPN:204 pp, 1984.

[4] Kachlík V.: Základy geologie. Skripta UK, 1996.

[5] Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostredí. 2 prepracované vydání. Informatorium Praha, 169 str.1999.

[6] Braniš, M.: Výkladový slovník vybraných termínu z oblasti životního prostredí a ekologie. Karolinum Praha. 46 str., 1999.

[7] Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R.,: Ekologie - jedinci, populace spolecenstva Český preklad druhého vydání. Vydavatelství University Palackého, Olomouc. 949 str., 1990.

Doporučená literatura:

[8] Sternheim,M. M., Kane, J. W.: General Physics, John Wiley & Sons, New York 1991.

[9] Sears,F. W., Zemansky, M. W.: University Physics, Addison-Wesley, New York 1991.

[10] Storch, J. D. a Mihulka, S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha,2000.

[11] Dykyjová, D. a kol.: Metody studia ekosystémů. Akademia Praha. 692, 1998.

[12] Matějka, V.: Ekologie, Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993.

[13] Heřmanský, B., Štoll, I.: Energie pro 21. století

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11307205.html