Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář odborníků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SEMO KZ 3 3S
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Pilařová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Náplní předmětu jsou přednášky odborníků z praxe (zástupci výzkumných ústavů, firem atd.).

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

V rámci tohoto předmětu vyslechnou studenti přednášky vedené odborníky z praxe. Přednášky jsou tematicky koncipovány tak, aby pokryly maximální rozsah pole, ve kterém se může budoucí absolvent uplatnit. Odborníci z praxe se ve svých přednáškách zaměří přímo na témata z praxe bez rozsáhlejšího teoretického úvodu. U studentů navštěvujících seminář se tedy předpokládají znalosti na úrovni studentů posledního ročníku tohoto zaměření.

Na semináři vystoupí zástupci výzkumných ústavů (např. ÚJV Řež, a.s.), komerčních institucí (např. NUVIA, a.s.) a dalších organizací (např. DIAMO, s.p., ČEZ a.s.). Většina institucí (ty, které hrají stěžejní roli v oboru v ČR) budou na semináři zastoupeny každoročně. Harmonogram semináře však ponechává i prostor pro drobnější úpravy mezi jednotlivými ročníky tak, aby skladba zastoupených institucí odpovídala individuálním zájmům studentů, kteří jsou v posledním ročníku studia obvykle již velmi úzce zaměřeni na konkrétní problematiku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

bude specifikována

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5728906.html