Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Subatomová fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SF2 Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Petr Chaloupka (gar.)
Cvičící:
Jan Čepila, Radka Sochorová
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu a cvičení je seznámit studenty se základními poznatky z jaderné a částicové fyziky. Studenti si prohloubí znalosti o struktuře hmoty a poznají zákonitosti mikrosvěta.

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2, Experimentální fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1.Základní charakteristiky atomových jader

2.Struktura jader, nuklidová karta

3.Vazbová energie

4.Spin, elektromagnetické momenty

5.Hyperjemná struktura atomových spekter

6.Jaderné síly, modely atomových jader

7.Radioaktivita, postupný rozpad

8.Přeměna alfa a beta, emise záření gama

9.Jaderné reakce

10.Hypotéza složeného jádra, Breitova-Wignerova formule

11.Elementární teorie štěpení

12.Jaderná fúze

13.Jaderná astrofyzika, protonový cyklus, heliový cyklus, CNO cyklus

14.Kosmické záření

Osnova cvičení:

1. Základní terminologie

2. Částicové složení atomových jader

3. Pohyb nabité částice v elmg. poli

4. Hmotnosti, náboj a poloměr at. jader

5. Rutherfordův rozptyl

6. Hyperjemné štěpení, určování spinu atomových jader

7. Weiszeckerova hmotnostní formule

8. Kapkový model

9. Slupkový model

10.Radioaktivita alfa, beta, gama

11.Aplikace rozpadového zákona

12.Jaderné reakce

Cíle studia:

Znalosti:

Základy subatomové fyziky a fyziky jádra.

Schopnosti:

Orientace v problematice jaderné fyziky a schopnost samostatně počítat příklady v tomto oboru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W.S.C.Williams:„Nuclear and Particle Physics“, Clarendon Press,Oxford 1991

[2] P.E.Hodgson,E.Gadioli,E.Gadioli-Erba:„Introductory Nuclear Physics“,Univ.PressOxford 1997

Doporučená literatura:

[3] I.Úlehla, M.Suk, Z.Trka, „Atomy, jádra, částice“, ACADEMIA Praha 1990

[4] Review of Particle Physics, Phys.Lett.B592(2004)

[5] Z.Janout,J.Kubašta,S.Pospíšil:„Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky“, skripta FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11325505.html