Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář k diplomové práci 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SDI2 Z 3 0+2 česky
Přednášející:
Miroslav Virius
Cvičící:
Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Seminář věnovaný přípravě diplomové práce a přípravě prezentace; náplní jsou prezentace studentů o průběžných výsledcích jejich práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Prezentace průběžných výsledků jednotlivých studentů, diskuse o prezentaci i o výsledcích.

Osnova cvičení:

Prezentace průběžných výsledků jednotlivých studentů, diskuse o prezentaci i o výsledcích.

Cíle studia:

Znalosti:

Struktura odborné zprávy, struktura prezentace výskledků vědecké práce.

Schopnosti:

Napsat odbornou zprávu, seznámit s jejími výsledky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0633-4.

Doporučená literatura:

[2] Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2903006.html