Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Výzkumný úkol 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12VUFN2 KZ 8 0+12 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Předmět se týká 2. části problematiky oficiálně zadaného tématu výzkumného úkolu v rámci zaměření Fyzika nanostruktur, jehož obhajoba je podmínkou udělení zápočtu. Garantem zadaného tématu je vedoucí práce, který zadává studijní literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně řeší uvedený dílčí problém. Zadání výzkumného úkolu je odsouhlaseno vedoucím katedry. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a dalšími konzultanty práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

samostatná práce na zadaném úkolu, tématicky v rámci zaměření Fyzika nanostruktur, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24909905.html