Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Funkcionální integrál 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02FI2 ZK 2P+0C
Přednášející:
Petr Jizba (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška je určena především pro ty studenty, kteří si přejí prohloubit své znalosti v moderních pasážích kvantové

teorie pole a statistické fyziky. Prednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např.

v oblasti exaktně řešitelných systémů nebo v teorii kondenzované fáze. Podstatná čast přednášek bude sestávat z

řešení problémů. Příkladové archy budou poskytnuty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova

1. Poruchový počet Greenových funkcí prostřednictvím Feynmanových diagramů

- bosonovská pole

- fermionovská pole

2. Teorie Yang-Millsových polí

- Faddeev-Popovova duchová pole

- Feynmanovy diagram

3. Spontánní narušení symetrie

- Goldstonův teorem

- Higgsův mechanismus

4. Kolektivní jevy

5. Renormalizační grupa

- Callan-Symanzikova rovnice

- Wetterich-Polchinski funkcionální RG

6. Topologické systémy

7. Kvantová teorie pole při konečných teplotách

8. Nerovnovážné kvantově polní systémy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson

Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, Imperial College Press, London, 2011.

2. A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge University Press, Singapore, New

York, 2013.

Doporučená literatura

3. E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, New York, 2013.

4. H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, World Scientific, London, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6043806.html