Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VYRR ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Ľubomír Sklenka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

PPředmět je zaměřen na podrobné seznámení s výzkumnými jadernými zařízeními a jejich využití pro výzkum a průmysl. Předmět volně navazuje na úvodní předmět 17VYR pro studenty bakalářského studia a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti konstrukce a využívání výzkumných reaktorů. Posluchači se dále podrobně seznámí s legislativními požadavky na provoz výzkumných jaderných reaktorů, s potřebným s experimentálním vybavením pro jednotlivé aplikace a jeho specifiky. Součástí předmětu je exkurze na pracoviště výzkumného reaktoru.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška, 1 přednáška

Přehled výzkumných reaktorů ve světě, specifika provozu výzkumného reaktoru, státní dozor a výzkumné reaktory, výzkumné reaktory a atomová legislativa a mezinárodní doporučení IAEA.

2. Typy výzkumných reaktorů, 1 přednáška

Využívání výzkumných reaktorů - typy činností: studium vlastností aktivních zón/vybraných částí reaktorů, reaktor jako zdroj záření; typy experimentů (in-core a off-core).

3. Neutronová aktivační analýza, 1 přednáška

Kvalitativní a kvantitativní NAA, typy NAA, oblasti využití NAA.

4. Výroba radioizotopů, 1 přednáška

Výroba radioizotopů ve výzkumných reaktorech a jejich použití v průmyslu, medicíně, zemědělství, výzkum a vývoj.

5. Neutronová radiografie, 1 přednáška

Neutronová radiografie a tomografie - princip metody a typy.

6. Neutronová záchytová terapie, 1 přednáška

Neutronová záchytová terapie a její využití v medicíně.

7. Studium struktury materiálů, 1 přednáška

Studium struktury materiálů - koncept využití rozptylů neutronů, metoda SANS.

8. Neutronové transmutace, 1 přednáška

Dopování křemíku, barvení vzácných kamenů, ozařování materiálů, princip metod, aplikace v praxi, design zařízení pro transmutace.

9. Testování jaderného paliva a materiálů, 1 přednáška

Testování paliva a materiálů, vliv záření, vývoj nových paliv a materiálů, podpora provozu jaderných elektráren: testování instrumentace, metodologie měření.

10. Získávání jaderných dat, 1 přednáška

Účinné průřezy, tříštivé reakce, výtěžky štěpení, rozpadová data, zpožděné neutrony.

11. Další aplikace na výzkumných reaktorech, 1 přednáška

Geochronologie - určování stáří, reaktor jako zdroj pozitronů.

12. Využívání výzkumných reaktoru v praxi, 2 přednášky

Návštěva vybraného výzkumný reaktor s důrazem na jeho využívání.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Podrobné znalosti o typech výzkumných reaktorů a jejich možném využívání pro výzkum a průmysl.

Schopnosti:

Podrobná orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti konstrukce a využívání výzkumných reaktorů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Utilization Related Design Features of Research Reactors: A Compendium, Technical Report Series, IAEA-TSR-455, IAEA, Vienna, 2007.

Doporučená literatura:

2. The applications of research reactors, IAEA-TecDoc-1234, IAEA, Vienna, 2001.

Studijní pomůcky:

Audiovizuální technika, vybraný výzkumný reaktor.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1703406.html