Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Experimentální reaktorová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ERF KZ 4 4 česky
Přednášející:
Jan Rataj (gar.)
Cvičící:
Jan Rataj (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na experimentální metody používané při určování neutronově-fyzikálních a základních provozních parametrů jaderných reaktorů. Pozornost je věnována výzkumným jaderným reaktorům, jejich dělení, charakteristikám a využití výzkumných reaktorů v oblasti experimentální reaktorové fyziky, experimentálním metodám zaměřeným na určování reaktivity, určování charakteristiky řídicích tyčí v jaderném reaktoru, studium dynamiky jaderného reaktoru, realizaci kritického experimentu. V závěrečných přednáškách probíhá příprava základního kritického experimentu na školním reaktoru VR-1.

Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami na školním reaktoru VR-1: měření reaktivity, kalibrace řídicích tyčí, studium dynamiky jaderného reaktoru, určení neznámého kritického stavu. Hlavní část cvičení je věnována realizaci základního kritického experimentu na školním reaktoru VR-1.

Požadavky:

17ZAF, 17ENF

Osnova přednášek:

1. Výzkumné jaderné reaktory, 1 přednáška.

2. Měření reaktivity na jaderných reaktorech, 1 přednáška.

3. Určování charakteristiky řídicí tyče jaderného reaktoru, 1 přednáška.

4. Studium dynamiky jaderného reaktoru, 1 přednáška.

5. Příprava základního kritického experimentu na reaktoru VR-1, 2 přednášky.

Osnova cvičení:

Budou probíhat praktická cvičení na školním reaktoru VR-1.

1. Měření reaktivity na reaktoru VR-1, 1 cvičení.

2. Kalibrace řídicí tyče reaktoru VR-1, 1 cvičení.

3. Studium dynamiky jaderného reaktoru, 1 cvičení.

4. Dosahování neznámého kritického stavu na reaktoru VR-1 1 cvičení.

5. Základní kritický experiment na reaktoru VR-1, 3 cvičení.

Cíle studia:

Znalosti:

Detailní znalosti z oblasti experimentální reaktorové fyziky, znalost a osvojení metod zaměřených na určování základních neutronově-fyzikálních a provozních parametrů jaderného reaktoru.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v oblasti vědy, výzkumu a dalších předmětech s experimentální tématikou, schopnost přípravy a provedení experimentálních prací, zpracování naměřených hodnot včetně jejich analýzy a interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

2. Weston M. Stacey: Nuclear Reactor Physics, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001, ISBN 0-471-39127-1.

Doporučená literatura:

3. Lewis E.,E.: Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elsevier Inc., USA 2008, ISBN: 978-0-12-370631-7.

Studijní pomůcky:

Školní reaktor VR-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1704206.html