Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie reprezentací 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01TR1 ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět studenty seznamuje se základním aparátem reprezentací především konečných grup.

Požadavky:

základní kurz matematické analýzy a lineární algebry (01MAN, 01MAA2-01MAA4, 01LAL, 01LAA2), obecná algebra (01ALGE)

Osnova přednášek:

1. Pojem grupa a její reprezentace, pojem ireducibilní reprezentace, Schurovo lemma.

2. Direktní součet, tenzorový součin reprezetnací.

3. Charakter reprezentace, ortogonalita, Burnsideova věta.

4. Tabulky charakterů.

5. Reprezentace grupy permutací.

6. Indukované reprezentace, normální podgrupy, projektivní reprezentace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: základní pojmy a postupy v oblasti teorie konečných grup a jejich reprezentací, orientace v metodách konstrukce reprezentací.

Dovednosti: explicitní konstrukce reprezentací a tabulek charakterů dané konečné grupy, vyšetřování vlastností konkrétních reprezentací (ireducibilita)

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. B. Steinberg: Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach, Springer, 2011

2. J. P. Serre: Linear Representations of Finite Groups, Springer, 2012

Doporučená literatura:

3. B. Simon: Representations of Finite and Compact Groups, AMS, 1996

4. A. Wilson: Modular Representation Theory of Finite Groups, Scitus Academics LLC, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5561206.html