Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy dozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDO ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Vývoj a cíle dozimetrie, veličiny a jednotky v dozimetrii a ochraně před zářením (definice a interpretace), zdroje ionizujícího záření, pole, interakce, ionizace, přenos a absorpce energie, biologické účinky ionizujícího záření, mikrodozimetrie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historický přehled vývoje dozimetrie. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.

2. Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy

3. Zdroje ionizujícího záření, aktivita zdroje.

4. Rozpadové řady

5. Emise zdroje

6. Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření. Rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.

7. Interakce ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakce fotonů a neutronů s látkou.

8. Interakce ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakce nabitých částic s látkou.

9. Veličiny expozice a kerma ? definice. Vztah mezi expozicí a kermou.

10. Sdělená energie a dávka. Porovnání dávky s expozicí a kermou. Mikrodozimetrie.

11. Biologické účinky ionizujícího záření. Ekvivalentní dávka, efektivní dávka a veličiny z nich odvozené.

12. Operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí. Operační veličiny k monitorování osob. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.

13. Shrnutí a test.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fundamentals of Dosimetry, J. Sabol, CVUT publicatin, 1992 (in Czech)

Dopručená literatura:

[1] Handbook of Dosimetry and Radiation Protection, J. Sabol, CVUT publication, 1996 (in Czech)

[2] ČSN ISO 31-9 Quantities and Units - Part 9: Atomic and Nuclear Physic (in Czech)

[3] ČSN ISO 31-10 Quantities and Units - Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiation (in Czech)

[4] J.J. Bevelacqua: Basic Health Physics: Problems and Solutions, John Wiley & Sons Inc, 1999, ISBN-10:0471297119, IABN-13: 978-0471297116

[5] K. Arshak - O. Korostynska: Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons Inc, 2000.

Poznámka:

zavedeno pro Erasmus

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2248706.html