Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Kinetická teorie hmoty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15KIN ZK 2 1+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Popis chování látek na základě jejich vnitřní struktury, vlastností konstituujících mikročástic, vzájemných interakcí a působících silových polí. Kvantifikace a objasnění zákonitostí chování souborů elementárních částic na úrovni molekul při jejich pohybu a vzájemných interakcích. Praktické aplikace a výpočty.

Požadavky:

Základy fyzikální chemie

Osnova přednášek:

1.Kinetická charakteristika agregátních stavů látek.

2.Princip molekulárního chaosu.

3.Tlak ideálního plynu.

4.Kinetická teorie a teplota.

5.Boltzmannovo rozdělení, partiční funkce

6.Maxwell-Boltzmannův distribuční zákon a jeho důsledky.

7.Molekulární srážky a střední volná dráha molekul.

8.Ekvipartiční princip.

9.Transportní procesy v plynech.

10.Kinetická teorie reálných plynů.

11.Ideální kapalina, teoretické představy o kapalné fázi.

12.Tokové vlastnosti kapalin, kapalné krystaly a skla.

13.Difúze v kapalinách.

14.Pohyb částic v kapalinách.

15.Einsteinova- Smoluchowského rovnice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalosti kinetického modelu plynného i kapalného skupenství, vztahů mezi rychlostí molekul, tlakem a teplotou a jejich odvození. Osvojení schopnosti praktických výpočtů (efúze, rychlost molekul, mezimolekulární srážky).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

M. Pospíšil: Kinetická teorie látek, Vydavatelství ČVUT, 1997

Doporučená literatura:

P. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, Oxford University Press, 7th Edition, 2002

Poznámka:

Kinetická teorie hmoty

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13005.html