Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aplikace jazykového systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABA Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Eliška Rafajová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Tento předmět si lze zapsat až po složení souhrnné zkoušky z předmětu Systemizace jazykových prostředků (04APSK). Obsahem kurzu je aplikace nebo případné doplnění gramatických poznatků do jazykového systému, dále jejich fungování a využití v praxi s důrazem na přesnost, vhodnost a jemnost volby gramatických prostředků při porozumění rozsáhlejším textům a při překladu z angličtiny do češtiny a opačně.

Požadavky:

Absolvování zkoušky z předmětu 04APSK - Systematizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška.

Osnova přednášek:

Specifické jazykové prostředky využívané v odborné komunikaci: předložky a složené předložkové výrazy, zkratky, nominální vazby, kolokace, interpunkce, matematické výrazy, interpretace grafů, technika překladu.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Rozšíření a prohloubení systematických znalostí gramatiky získaných v kurzu Systemizace a jejich uplatnění komplexně při práci s rozsáhlejšími texty (rozdíly při volbě syntaktických, textových i lexikálních prostředků) i při mluveném projevu (např. předložky a předložkové výrazy, nominální vazby, kolokace, interpunkce, grafy, zkratky), seznámení se základními zásadami techniky překladu.

Schopnosti:

Umět rozpoznat stylistickou úroveň textu se zvláštním zřetelem na správnou volbu gramatických, lexikálních a textových prostředků při vlastním písemném i ústním projevu, umět jazykově i stylisticky správně přeložit text.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

[2] vlastní materiály připravené vyučujícím

[3] překladové a výkladové slovníky

Doporučená literatura:

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

[5] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2009

[6] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24182405.html