Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Diplomová práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DPIF1 Z 10 0+10 česky
Přednášející:
Jiří Limpouch (gar.)
Cvičící:
Jiří Limpouch (gar.), Radka Havlíková
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Předmět se týká 1. části problematiky oficiálně zadaného tématu diplomové práce v rámci zaměření Fyzika nanostruktur, jejíž obhajoba je součástí uzavření magisterského studia. Garantem zadaného tématu je vedoucí práce, který zadává studijní literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně řeší uvedený problém, často již částečně dříve rozpracovaný ve výzkumném úkolu. Zadání práce je po ukončení výzkumného úkolu a získání zápočtu odsouhlaseno vedoucím katedry a děkanem fakulty. Diplomová práce je oponována jedním oponentem. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a dalšími konzultanty práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12084305.html