Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář o kvark-gluonovém plazmatu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SQGP Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Seminář se věnuje teoretickým pracím týkajícím se problematiky kvark-gluonového plazmatu.

Požadavky:

Základní znalosti jaderné a částicové fyziky.

Osnova přednášek:

Seminář se věnuje teoretickým pracem týkajících se problematiky kvark-gluonového plazmatu.

1. Úvod

2. Očekávané projevy kvark-gluonového plasmatu I

3. Očekávané projevy kvark-gluonového plasmatu II

4. Hlavní vlastnosti I

5. Hlavní vlastnosti II

6. Tvrdé procesy I

7. Tvrdé procesy II

8. Otevřené problémy

9. Rekapitulace a výhled

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake, Quark-Gluon Plasma, Cambridge, Cambridge UP, 2005

[2] W. Florkowski, Phenomenology of Quark-Gluon Plasma, Singapore, World Scientific, 2010

Doporučená literatura:

[3] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, Singapore, World Scientific, 2009 .

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25044905.html