Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Urychlovače částic 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02UC2 ZK 2 2+0
Přednášející:
Miroslav Krůs (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do fyziky moderních urychlovačů a urychlovačů nové generace založených na laserové a plazmové technologii.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Moderní klasické urychlovače (dvousvazkové urychlovače, FFAG)

2. Fotonové urychlovače (inverzní Comptonův rozptyl, ?)

3. Úvod do laserů

4. Úvod do laserových urychlovačů (Lawsonův Woodwardův teorém)

5. Urychlování v plynech a dielektrikách (inverzní urychlovací procesy, dielektrické vlnovody)

6. Laser na volných elektronech (FEL), inverzní FEL urychlovač

7. Úvod do plazmatu

8. Urychlování plazmovou vlnou

9. Iontové laserové urychlovače (přehled jednotlivých urychlovacích schémat)

10. Plazmatická elektronová a iontová optika

11. Kompresory s strečry svazků (magnetická šikana, alfa magnety)

12. Manipulace subfemtosekundových svazků

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí s fyzikálními principy a konstrukcí laserových a plazmových urychlovačů částic.

Schopnosti:

Orientace v problematice fotonového a plazmového urychlování částic a řešení jednoduchých problémů v této oblasti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Alex Chao, HANDBOOK OF ACCELERATOR PHYSICS AND ENGINEERING, World Scientific 2009

Doporučená literatura:

[2] M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5331406.html