Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do odborného jazyka 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABU2 Z 2 0+2 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Úvod do odborného jazyka 1 (04ABU1)
Přednášející:
Cvičící:
Eliška Rafajová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04APU1 a rozšiřuje práci se subtechnickými a odbornými texty, zejména s některými jejich zvláštnostmi gramatickými i lexikálními. Seznamuje s dalšími funkcemi typickými pro odborné vyjadřování a rozšiřuje odbornou terminologii z oboru informačních technologií.

Požadavky:

zápočet z kurzu 04APU1

Osnova přednášek:

Témata daná učebnicí, zejména:

aplikační programy, multimédia, počítačové sítě, internet, www, webové servery, tvorba webových stránek, komunikační systémy.

Popis procesu a systému, instrukce, rady, doporučení, varování. Uspořádání a hodnocení informací získaných z textů a poslechů.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho rozsah a náplň odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubené znalosti odborné počítačové angličtiny (další terminologie) z hlediska funkčních útvarů s důrazem na specifické jazykové prostředky, zejména: kondicionál, typy vedlejších vět, kauzalita.

Schopnosti:

Rozumět složitějším odborným textům z oblasti počítačové techniky a zpracovávat delší nebo neznámé autentické texty.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání

[2] učební materiály KHVJ, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Doporučená literatura:

[3] materiály připravené katedrou

[4] texty z internetu

[5] slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Angličtina pro informační technologie

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23953905.html