Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04CESBJP Z 4 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předpokladem pro zápis do předmětu je zkouška z kurzů češtiny za CESM 1, 2 a 3. Studenti jsou instruováni, jak je zapotřebí formálně a jazykově vytvářet bakalářskou práci, dále ji pak řádně sepsat a obhájit v českém jazyce. Jejich práce je průběžně kontrolována a prověřována.

Požadavky:

Absolvování kurzů CESM 1, 2 a 3 a

schopnost psát samostatně bakalářskou práci

Osnova přednášek:

Pravidelné schůzky a vedení práce, řešení případných jazykových problémů po celý semestr.

Osnova cvičení:

individuální schůzky, v jejich rámci pak analýza textu a korektur

Cíle studia:

Znalosti:

Jazykové jevy typické pro odborný styl, kompozice bakalářské práce, stylizační prostředky BP, abstrakt, citace literatury, příprava na obhajobu BP a instrukce k průběhu samotné obhajoby.

Schopnosti:

Umět napsat správně strukturovanou, kompozičně a jazykově dobře zvládnutou bakalářskou práci v češtině, tj. umět správně využívat prostředků kondenzovaného způsobu vyjádření, terminologie, bibliografických údajů apod., a tuto BP umět prezentovat a úspěšně obhájit v českém jazyce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. Holoušová a kol., Jak psát diplomové

a závěrečné práce, Olomouc 1999

Doporučená literatura:

[2] Studentova bakalářská práce

[3] Odborná (vědecká) literatura k tématu BP

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, projekční a počítačová technika

Poznámka:

Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1616506.html