Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metody sledování radionuklidů v životním prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RZPB ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Náplní předmětu je podat přehlednou informaci o zdrojích ionizujícího záření v závislosti na původu (přírodních kontra vzniklých lidskou činností). Dále informovat o vlastnostech jednotlivých radionuklidů a jejich chování v životním prostředí, možnostech transportu, kumulace a přestupu mezi prostředími. Podat přehled o ložiscích radioaktivních (i neradioaktivních) rud, způsobech jejich vyhledávání, těžby a likvidace případných následků těžby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, legislativní požadavky, výskyt radionuklidů v životním prostředí

2. Rozdělení radionuklidů podle původu

3. Umělé radionuklidy, jaderné provozy, odpady, úložiště

4. Geochemie uranu a thoria

5. Popis šíření přírodních radionuklidů v životním prostředí

6. Metody sledování radionuklidů v ŽP

7. Úvod do metod gama - Fyzikální základy

8. Úvod do neutronových metod

9. Geofyzikální měření radioaktivity hornin a ŽP

10. Úvod do tématu - Radioaktivní suroviny

11. Stručný přehled o těžbě uranu v ČR, odpady a jejich sanace

12. Staré ekologické zátěže v souvislosti s těžbou uranu - stručný přehled

13. Staré ekologické zátěže v souvislosti s další lidskou činností- stručný přehled

14. exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Nové znalosti o původu radionuklidů v životním prostředí a jejich chování. O vyhledávání ložisek, jejich těžbě a likvidaci následků těžby.

Schopnosti:

Měření a vyhledávání některých typů ložisek surovin měřením radionuklidů. Přehled o původu starých ekologických zátěží a způsobech jejich sanace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Kathren, R.L.: Radioactivity in the Environment. Harwood Academic Publisher. USA 1984.

[2]Shaw, G.: Radioactivity in the Terrestrial Environment. Elsevier Ltd. 2007.

[3]Voigt, G., Fesenko, S.: Remediation of Contaminated Environments. Elsevier Ltd. 2009.

[4]Scott, E.M.: Modelling Radioactivity in the Environment. Elsevier Ltd. 2003.

[5]Papastefanou, C.: Radiactive Aerosols. Elsevier Ldt. 2008.

[6]Izrael, Y.A.: Radioactive Fallout after Nuclear Explosion and Accidents. Elsevier Ltd. 2003.

Doporučená literatura:

[7]Mares, S.: Introdusction to Applied Geophysics. CIP 1984.

[8]Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL. 1978.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886306.html