Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řešitelné modely matematické fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02RMMF Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Ladislav Hlavatý (gar.)
Cvičící:
Ladislav Hlavatý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jsou probrány základní metody pro řešení nelineárních diferenciálních rovnic vyskytujících se v matemetické fyzice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obyčejné diferenciální rovnice 1. a 2. řádu.

2. Autonomní systémy diferenciálních rovnic.

3. Jacobiho eliptické funkce.

4. Parciální diferenciální rovnice 1. řádu, metoda charakteristik.

5. Bäcklundovy transformace.

6. Metoda obrácené úlohy rozptylu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody řešení diferenciálních rovnic vyskytujících se v matematické fyzice.

Schopnosti:

Získat praxi v řešení diferenciálních rovnic vyskytujících se v matematické fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kurzweil, Obyčejné diferenciální rovnice, Academia 1975

Doporučená literatura:

[2] I.G. Petrovskij, Parciální diferenciální rovnice, Mir, 1981.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11341105.html