Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radioanalytické metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02RM ZK 2 2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Aplikace radioaktivních vlastností izotopních a neizotopních radionuklidů a vlastností účinků ionizujícího záření jako analytické vlastnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Analytická chemie - postavení radioanalytických metod

2.Třídění radioanalytických metod

3.Radioaktivní indikace, izotopní zřeďování

4.Radioreagenční metody, radiometrické titrace

5.Aktivační metody, záření okamžité a zpožděné

6.Ozařování, zdroje, technika

7.Příprava vzorků, standardů, referenční materiály

8.Interference, jaderné, energiové

9.Radiochemická a instrumentální aktivační analýza

10.Promptní gama aktivační analýza

11.Interakční metody

12.Interakční metody

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení použití radionuklidů pro analytické potřeby

Schopnosti:

Schopnost orientovat se v použití výše zmíněných metod

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gosman A., Jech Č., Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, Praha, 1989

Doporučená literatura:

[2] Majer V., Základy užité jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha ,1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11336105.html