Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé laserové spektroskopie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PLS ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Martin Michl (gar.)
Cvičící:
Martin Michl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Využití jedinecnych vlastností laserového záření ve spektroskopii, seznámení s vybranými pokročilými spektroskopickými technikami.

Požadavky:

Je požadováno předchozí absolvování kurzu 12OPS.

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace základních principu interakce elmg. zárení s hmotou a základních spektroskopickych metod

2. Laserové záření a jeho unikátní vlastnosti pro spektroskopii

3. Metody ultracitlivé detekce

4. Spektroskopie s vysokým energetickým rozlišením (laditelné lasery, nízkoteplotní techniky, molekulové svazky)

5. Ultrakrátké pulsy (generování, manipulace, charakterizace)

6. Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením

7. Nelineární optické procesy

8. Metody využívající multifotonovou absorpci a ionizaci

9. Nelineární spektroskopické techniky (koherentní Ramanův rozptyl, SFG, ...)

10. Metody vyuzívající nelinearit vyssích rádu (vibrační a elektronické 2D fotonové echo)

11. Terahertzová spektroskopie

12. Mikrospektroskopické metody, korelacní spektroskopie, spektroskopie jediné molekuly

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zakladní principy aplikace laserů ve spektroskopii.

Schopnosti:

Orientace ve škále laserových spektroskopických metod a možnostech jejich aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. Demtröder, Laser spectroscopy, Springer Verlag, Berlin 1996

[2] S. Mukamel, Principles of Nonlinear Spectroscopy, Oxord University Press, Oxford, 1995

Doporučená literatura:

[3] M. D. Levenson, S. S. Kano, Introduction to Nonlinear Laser Spectroscopy, Academic Press, New York, 1988

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24723205.html