Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra jaderných reaktorů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AEZ Alternativní energetické zdroje
Martin Kropík, Jan Škorpil 
Z 3 1t Předmět je vypsán
17ALE Atomová legislativa
Hana Bílková, Dagmar Fuchsová, Dušan Kobylka 
česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17BPJR1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
17BPJZ1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
17BPJR2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
17BPJZ2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení Předmět je vypsán
D17BPVZ Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty Z 6 6 Z 6 6 Předmět je vypsán
17BRS1 Bezpečnostní a řídící systémy 1
 
Z 2 2 Předmět není vypsán
17BRS2 Bezpečnostní a řídící systémy 2
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
D17BHPK Bezpečnostní hodnocení palivových konfigurací
 
Předmět není vypsán
D17BPJZ Bezpečnostní problémy provozu jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17BES Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17CSI Cvičení na simulátoru česky Z 3 0+3 Předmět je vypsán
17DEZ Detekce záření česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice česky Předmět je vypsán
17DPJR1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
17DPJE1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17DPJR2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
17DPJE2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
17DYR Dynamika reaktorů česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17EHJE Ekonomické hodnocení JE česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17EEZ Energetika a energetické zdroje česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17EXK Exkurze Z 1 1t Předmět je vypsán
17EXZ Exkurze v zahraničí česky Předmět je vypsán
17ENF Experimentální neutronová fyzik česky KZ 2 2+1 Předmět je vypsán
17EXNF Experimentální neutronová fyzika
 
KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
17ERF Experimentální reaktorová fyzika česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
17EXRF Experimentální reaktorová fyzika
 
KZ 3 4 Předmět není vypsán
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A Z 3 3 Z 3 3 Předmět je vypsán
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B Z 2 2 Z 2 2 Předmět je vypsán
17CZVEXRF Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
ZK 19 6+14 Předmět není vypsán
17CZVEXRF2 Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
ZK 15 6+10 Předmět není vypsán
17FAR Fyzika jaderných reaktorů Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17IRP Individuální výzkumný projekt ZK 6 6+0 ZK 6 6+0 Předmět je vypsán
17IMF Informatika pro moderní fyziky
František Havlůj 
česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
17JBEZ Jaderná bezpečnost ZK 4 4 Předmět je vypsán
17JARE Jaderné reaktory ZK 2 2 Předmět je vypsán
17JPC Jaderný palivový cyklus česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17XJAM Jadrové analytické metódy Předmět je vypsán
17KE Kritický experiment česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17LAPE Laboratorní praxe pro energetiky
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice Předmět je vypsán
D17MCRF Metody Monte-Carlo v pokročilé reaktorové fyzice
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17CZVSFT Moderní postupy v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pomocí Monte-carlo metody ZK 15 5+10 Předmět je vypsán
17NJZ Nové jaderné zdroje česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
17NRE Návrh a řízení experimentu česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17XNLP Návrh logických polí Předmět je vypsán
17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1 Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
D17PVZP Palivové vsádky se zdokonaleným palivem
 
Předmět není vypsán
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Předmět je vypsán
17CZVEXRF3 Pokročilá experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
Předmět není vypsán
D17PRF Pokročilá reaktorová fyzika
 
Předmět není vypsán
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů Předmět je vypsán
D17PJR Pokročilé jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
Martin Kropík, Jan Uhlíř 
česky ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla Předmět je vypsán
D17PKST Pokročilý kurz sdílení tepla
 
Předmět není vypsán
D17PRZE Porovnání různých zdrojů energií
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace Předmět je vypsán
17PRE Počítačové řízení experimentů Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17BPRAX Praxe
 
česky Předmět není vypsán
17PRAX Praxe
 
Z 4 2t Předmět není vypsán
17PEXZ Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 2 2t Předmět není vypsán
17PEX Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 3 2 týd Předmět není vypsán
17PLP Programovatelná logická pole česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
17PRF Provozní reaktorová fyzika Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů česky KZ 4 2+1 Předmět je vypsán
17DPRAX Předdiplomní praxe
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
17DSEM Předdiplomní seminář česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17PRJT Přístroje jaderné techniky
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17PTE Přístrojová technika
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17PTA Přístrojová technika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17RAO Radioaktivní odpady
Soňa Konopásková, Evžen Losa 
ZK 2 2 Předmět je vypsán
17REPR Reaktorové praktikum česky KZ 5 2+2 Předmět je vypsán
17RNG Reaktory nových generací
 
česky ZK 3 3 Předmět není vypsán
17RPJE Rešeršní práce
 
Předmět není vypsán
17RPJR1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJE1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJE2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17RPJR2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17SEMI Seminář
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17SIPS Simulace provozních stavů JE KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren
Josef Dušek 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
D17SJZ Spolehlivost jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
17SZJE Stroje a zařízení jaderných elektráren
 
Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17THN1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17THN2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17THN3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4 česky Z,ZK 4 3+0 Předmět je vypsán
17TMP Termomechanika jaderného paliva
Dušan Kobylka, Mojmír Valach 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17TERR Termomechanika reaktorů česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17TER Termomechanika reaktorů
 
Předmět není vypsán
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů
Daneš Burket, Ľubomír Sklenka 
Předmět je vypsán
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů Předmět je vypsán
17VPL Vybrané partie z legislativy
Hana Bílková, Dagmar Fuchsová, Dušan Kobylka 
česky Z 2 2 Předmět je vypsán
D17VPRF Vybrané partie z reaktorové fyziky
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VYPE Vybrané přednášky z energetiky
 
Z 2 3+0 Předmět není vypsán
17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
Soňa Konopásková, Evžen Losa 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17VYR Výzkumné reaktory česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
17VYJR1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 12 12 Předmět není vypsán
17VUJR1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
17VUJE1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 6 Předmět není vypsán
17VYJR2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 12 12 Předmět není vypsán
17VUJE2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
17VUJR2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
17CZVINT2 Zabezpečení a zárukový proces na školním reaktoru VR-1
 
česky ZK 15 135 ZK 15 135 Předmět není vypsán
17CZVINT Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
 
ZK 30 5+10 Předmět není vypsán
17ZEH Základy ekonomického hodnocení česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ZEL Základy elektroniky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů ZK 3 2+0 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
17ZAF Základy fyziky jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1 česky KZ 4 3+1 Předmět je vypsán
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti česky ZK 4 4 Předmět je vypsán
17PRAXB Závěrečná praxe česky Z 1 1 tyd Předmět je vypsán
17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe česky Z 1 1 tyd Předmět je vypsán
17UEN Úvod do energetiky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
Tomáš Bílý, Petr Haušild, Radek Mušálek 
Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17UPC Úvod do palivového cyklu česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení česky Z 3 2+1 Předmět je vypsán
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17USPO Úvod do spolehlivosti
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17TEMP Úvod do termomechaniky jaderného paliva
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17RJE Řízení jaderných elektráren
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 5. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14117.html