Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urychlovače nabitých částic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02UNC ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Zdeněk Doležal (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní metody urychlování a vedení svazků. Lineární urychlovače. Cyklické urychlovače. Vstřícné svazky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kusu fyziky

Osnova přednášek:

1. Základní třídění urychlovačů, způsob urychlování, fokusace.

2. Vedení svazků částic, emitance svazku.

3. Lineární urychlovače: elektrostatické, vysokofrekvenční: s elektrodami, s nosnou vlnou.

4. Cyklické urychlovače: betatron, cyklotron, modifikace cyklotronu (synchrocyklotron, izochronní cyklotron), mikrotron.

5. Fázová stabilita, samočinné fázování.

6. Elektronový a protonový sychrotron. Silná fokusace. Urychlovače se silnou fokusací.

7. Vstřícné svazky, cyklické a lineární urychlovače vstříčných svazků. Nové metody urychlování.

9. Iontové zdroje. Supravodivé magnety.

10. Ultravysoké vakuum.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Principy urychlování částic a konstrukce urychlovačů. Přehled současných urychlovačových komplexů

Schopnosti:

Orientace v problematice urychlování částic a řešení jednoduchých problémů v této oblasti

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Alex Chao, HANDBOOK OF ACCELERATOR PHYSICS AND ENGINEERING, World Scientific 2009

Doporučená literatura:

[2] M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24882405.html