Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vědeckotechnické výpočty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12VTV Z 2 1+1 česky
Přednášející:
Ivan Procházka (gar.)
Cvičící:
Ivan Procházka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Studenti získají znalosti o postupech řešení výpočetních problémů ve vědecké a technické praxi a o postupech při jejich programování. Kurs je zaměřen zejména na programování v jazyce Fortran.

Požadavky:

základy práce s počítačem

Osnova přednášek:

1.charakteristika úloh pro vědeckotechnické výpočty

2.požadavky na programové vybavení

3.jazyk Fortran, historie vzniku, základní filosofie a stavba jazyka

4.formát programové řádky

5.typy proměnných

6.základní příkazy

7.ovládání vstupu a výstupu

8.podprogramy, přenos proměnných

9.zásady tvorby programu pro vědeckotechnické výpočty

10.řešení zápočtové úlohy

Osnova cvičení:

1.charakteristika úloh pro vědeckotechnické výpočty

2.požadavky na programové vybavení

3.jazyk Fortran, historie vzniku, základní filosofie a stavba jazyka

4.formát programové řádky

5.typy proměnných

6.základní příkazy

7.ovládání vstupu a výstupu

8.podprogramy, přenos proměnných

9.zásady tvorby programu pro vědeckotechnické výpočty

10.řešení zápočtové úlohy

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti o postupech řešení výpočetních problémů ve vědecké a technické praxi a o postupech při jejich programování.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost řešit samostatně výpočetní úlohy ve vědecké a technické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/index.html

Doporučená literatura:

[1] Jirí Vogel, Programování v jazyku FORTRAN, SNTL nakladatelství technické literatury, Praha, 1976

[2] Václav Zahradník, programování Fortan90, skriptum, vydavatelství CVUT Praha, 1996.

Studijní pomůcky:

pc, osobní nebo v učebně FJFI

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11311405.html