Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Užitá jaderná fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02UJF ZK 4 4 česky
Přednášející:
Jaroslav Bielčík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit studenty s metodami založenými na využití poznatků subatomové fyziky. Tyto lze využít v interdisciplinárních vědních a technických oborech.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Interakce záření s látkou

3. Biologické účinky záření

4. Jaderné analytické metody

5. Roentgenové záření vynucené částicovou interakcí(PIXE)

6. Hmotnostní spektroskopie.

7. Spektroskopie Roentgenova záření.

8. Moessbauerova spektroskopie

9. Nukleární medicína

10. Jaderná magnetická resonance.

11. Termojaderná fúze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení základů aplikované jaderné fyziky

Schopnosti:

Orientace v oblasti jaderné fyziky a schopnost řešit jednoduché problémy v této oblasti

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lilly Nuclear Physics; Principles and Applications (Wiley 2001)

Doporučená literatura:

[2] G.Deconnick:Introduction to radioanalytical physics, AKADÉMIAI, Budapest 1978

[3] K.Siegbahn: Alpha-Beta- and Gamma-ray Spectroscopy, Amsterdam 1965

[4] V.Hnatowicz:Použití svazků nabitých částic pro analýzu látek.Čs. čas.fyz.A34 (1984)1

[5] G.F.Knoll:Radiation detection and measurement. J.Willey and Sons NY 1989

Poznámka:

předmět uzavřen po urgenci dr. Bielčíka, vyučující dr. Čepila se jej prý už dva roky snaží uzavřít ...

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11284505.html