Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do aplikací ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16UAZ ZK 2 2+0
Přednášející:
Ladislav Musílek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Historický vývoj aplikací, přehled interakce záření s látkou, zdroje ionizujícího záření pro aplikace, detektory a vyhodnocovací zařízení pro aplikace, vyhodnocování radionuklidových měření, využití průchodu a rozptylu svazků záření, aktivační analýza, rentgenfluorescenční metody, indikátorové metody, radionuklidové metody určování stáři, další možnosti využití záření.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16JRF1 and 16JRF2.

Osnova přednášek:

1. Stručný přehled historického vývoje aplikací ionizujícího záření

2. Zdroje záření alfa, beta, gama a X pro aplikace ionizujícího záření

3. Zdroje neutronů - radionuklidové zdroje, neutronové generátory, jaderný reaktor

4. Detektory a vyhodnocovací zařízení pro aplikace

5. Kalibrační křivka a chyby měření

6. Využití průchodu svazků záření gama a X, radiační defektoskopie, tomografie

7. Využití zpětného rozptylu fotonového záření

8. Aplikace průchodu a zpětného rozptylu záření beta - tloušťky, povlaky, analýza binárních směsí

9. Využití průchodu a rozptylu neutronů - neutronová radiografie, měření vlhkosti

10. Aktivační analýza - principy, zdroje chyb, možnosti využití

11. Rentgenfluorescenční analýza - principy, zdroje chyb, možnosti využití

12. Indikátorové metody

13. Radionuklidové metody určování stáří

14. Radiační technologie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Široký přehled možností, které skýtá ionizující záření v technice, výzkumu a dalších oblastech lidské činnosti.

Schopnosti:

Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod v různých aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, vyd. ČVUT 1992.

Doporučená literatura:

[2] J. Thýn et al.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. Praha, Vyd. ČVUT 2000.

[3] A. Gosman - Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu. Praha, Academia 1989.

[4] S. Rózsa: Nuclear Measurements in Industry. Budapest, Akadémiai Kiadó 1989

[5] E.M. Hussein: Handbook on radiation probing, gauging, imaging and analysis. Dordrecht, Kluwer 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11286705.html