Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14SEM Z 8 0+4
Přednášející:
Jan Siegl (gar.)
Cvičící:
Jan Siegl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Doplnění a zopakování poznatků z hlavních profilových předmětů.

Přednášky předních odborníků z oblastí materiálového výzkumu

Požadavky:

Všechny profilové předměty.

Osnova přednášek:

1. Fraktografie provozních poruch.

2. Dynamika - kmitání diskrétních a spojitých systémů.

3. Úvod do nelineárních vln.

4. Pravděpodobnostní modely růstu trhlin.

5. Analýza obrazu ve fraktografii.

6. Souhrn nejdůležitějších poznatků z elastomechaniky, plasticity a mezní stavů.

7. Souhrn nejdůležitějších poznatků z fyzikální metalurgie a nauky o materiálu.

8. Pravděpodobnost a statistika.

9. Koroze konstrukčních materiálů - metody studia, příklady z praxe.

10. Lineární a nelineární lomová mechanika a její aplikace.

11. Numerická lomová mechanika.

12. Materiály používané v jaderném inženýrství.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Soubor poznatků ke státní závěrečné zkoušce.

Schopnosti:

Aplikace poznatků získaných při studiu v praxi.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24707605.html