Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nekovové materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14NEKO Z,ZK 3 2+0
Přednášející:
Miroslav Karlík (gar.)
Cvičící:
Miroslav Karlík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět je zaměřen na strukturu a základní vlastnosti nekovových materiálů: keramiky, skla, polymerů a různých typů kompozitů. Tyto materiály jsou buď využívány přímo pro vlastní konstrukční prvky, jako ochranné povlaky nebo jako součást funkčně gradovaných materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Keramické materiály - úvod, základní vlastnosti, aplikace, tepelné vlastnosti

2. Keramické materiály - chemické a mechanické vlastnosti, transformační zpevnění.

3. Keramické materiály - elektrické, magnetické a optické vlastnosti.

4. Sklo - složení, vlastnosti a výroba.

5. Struktura polymerů - konfigurace, konformace, molekulová hmotnost.

6. Vlastnosti polymerů - teplota skelného přechodu mechanické chování, elasticita pryže.

7. Nanomateriály.

8. Uhlíková vlákna, fullereny, nanočástice.

9. Kompozity s polymerní matricí, kompozity uhlík-uhlík.

10. Tvorba ochranných povlaků - obecný přehled, klasifikace, PVD, CVD.

11. Keramické a kovové žárově stříkané povlaky - příprava a charakterizace.

12. Keramické a kovové žárově stříkané povlaky - vlastnosti a použití.

13. Stříkané samonosné keramické prvky a funkčně gradované materiály.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základních znalostí o struktuře, vlastnostech a aplikacích keramiky, skla, polymerů, kompozitů, nanomateriálů, povlaků a funkčně gradovaných materiálů.

Schopnosti:

Základní orientace ve struktuře a vlastnostech nekovových materiálů a povlaků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.

Doporučená literatura:

[2] Carter, C. B. - Norton, M.G.: Ceramic materials, Science and Engineering, Springer, New York, 2007.

[3] Shelby, J.E.: Introduction to Glass Science and Technology, 2nd. Ed., The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.

[4] Hocking, M.G. et al., Metallic and Ceramic Coatings, Longman Sci & Technical, UK, 1989.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11356705.html