Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informatika pro moderní fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17IMF KZ 3 0+3 česky
Přednášející:
František Havlůj (gar.)
Cvičící:
František Havlůj (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přestože se výpočetní technika stala běžnou a naprosto integrální součástí vědecké a inženýrské práce, její využití se zhusta omezuje na ?kancelářské? činnosti a na specializované inženýrské a výpočetní programy. Překvapivě malá část vědeckotechnických pracovníků je schopná plně využít možnosti výpočetní techniky pro automatizované zpracování dat a významně tím zvýšit efektivitu svojí práce.

Předmět formou cvičení seznamuje studenty se základními principy automatizace a to jak na úrovni zpracování dat, tak v oblasti přípravy vstupních dat pro výpočetní programy nebo generování výstupních dokumentů a prezentace výsledků.

Každá lekce začíná krátkou přednáškou a zadáním problému, který následně studenti samostatně pod vedením vyučujícího řeší. Maximální důraz je kladen na samostatnou práci a na přípravu studentů pro praktické využití nabytých dovedností.

Požadavky:

úspěšné absolvování předmětu Základy reaktorové fyziky 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základy automatizace a skriptování

Rozsah: 3 cvičení

Témata cvičení:

Principy a metody automatizace. Úvod do jazyka Ruby. Základní datové formáty a načítání datových souborů. Tvorba grafů pomocí gnuplotu. Vytváření tabulkových souborů. Zpracování textu.

2. Komunikace s výpočetními programy

Rozsah: 2 cvičení

Témata cvičení:

Získávání dat z výstupních souborů výpočetních programů. Metody použití šablon pro přípravu vstupních souborů. Komplexní úloha ? výpočet kritických poloh regulačních tyčí pomocí MCNP.

3. Automatizovaná tvorba dokumentů

Rozsah: 3 cvičení

Témata cvičení:

Základy procesoru LaTeX. Šablonový systém ERb. Automatizovaná tvorba PDF dokumentů včetně tvorby tabulek a grafů.

4. Interaktivní dokumenty

Rozsah: 3 cvičení

Témata cvičení:

Využití jazyka HTML pro automatizovanou tvorbu dokumentů. Základy stylování ? CSS. Základy javaScriptu a knihovny jQuery. Komplexní úloha ? interaktivní databáze provozních dat z reaktoru.

5. Pokročilé softwarové nástroje pro inženýry

Rozsah: 1 cvičení

Témata cvičení:

Problematika kódování jazyků v informatice. Systémy pro správu zdrojového kódu. Představení problematiky webových aplikací.

Cíle studia:

Znalosti: Studenti se orientují v problematice automatického zpracování dat a základním portfoliu souvisejících nástrojů. Získají základní představu o automatizaci procesů a o klíčových metodách v automatizaci.

Schopnosti: Po absolvování předmětu jsou studenti samostatně schopni navrhnout a implementovat základní automatizační procesy, počínaje jednoduchým zpracováním textových a numerických dat. Kromě toho ovládají základní postupy automatického generování výstupních dokumentů a to jak textových (s využitím procesoru LaTeX), tak interaktivních (na bázi HTML). Ovládají skriptovací jazyk Ruby v míře dostatečné pro základní inženýrské úkoly a orientují se v příslušných informačních zdrojích tak, aby si mohli samostatně svoje znalosti rozšiřovat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Dave Thomas, with Chad Fowler and Andy Hunt, Programming Ruby 1.9 & 2.0 (4th edition): The Pragmatic Programmers' Guide, Pragmatic Programmers, 2013

Andrew Hunt, David Thomas, The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, Addison-Wesley, 1999

Doporučená literatura:

Philipp K. Janert, Gnuplot in Action - Understanding Data with Graphs, Manning Publications, 2009

Brian Marick, Everyday Scripting with Ruby: For Teams, Testers, and You, Pragmatic Programmers, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3192506.html