Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kvantová mechanika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02KVAN2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do pokročilejších partií kvantové mechaniky. Obecnější formalismy kvantové teorie, přibližné metody a dráhový integrál.

Požadavky:

02 KVAN Kvantová mechanika

Osnova přednášek:

1. Skládání momentu hybnosti, tenzorové operátory

2. Různé reprezentace kvantové teorie

3. Matice hustoty

4. JWKB aproximace

5. Variační metoda

6. Nestacionární poruchová teorie

7. Propagátor, Greenova funkce

8. Dráhový integrál v kvantové mechanice

9. Poruchový rozvoj dráhového integrálu, Feynmanovy diagramy

10. Popis rozptylu pomocí dráhového integrálu

11. Obsazovací čísla, anihilační a kreační operátory, Fockův prostor

12. Stručná zmínka o kvantové teorii pole

Osnova cvičení:

Řešení úloh k okruhům

1. Skládání momentu hybnosti, tenzorové operátory, 2. Různé reprezentace kvantové teorie, 3. Matice hustoty, 4. JWKB aproximace, 5. Variační metoda, 6. Nestacionární poruchová teorie, 7. Propagátor, Greenova funkce, 8. Dráhový integrál v kvantové mechanice, 9. Poruchový rozvoj dráhového integrálu, Feynmanovy diagramy, 10. Popis rozptylu pomocí dráhoveho integrálu, 11. Obsazovací čísla, anihilační a kreační operátory, Fockův prostor

Cíle studia:

Znalosti:

Úvod do pokročilejších partií kvantové mechaniky.

Schopnosti:

Aplikace obecnějšího formalismu kvantové teorie, přibližných metod a dráhového integrálu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Formánek: Úvod do kvantové teorie I,II, Academia, Praha 2004.

Doporučená literatura:

[2] J. Klíma, B. Velický: Kvantová mechanika I,II, skriptum UK, Praha 1992.

[3] P.A.M. Dirac, Principles of Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 1958.

[4] L. D. Faddeev and O. A. Yakubovskii: Lectures on Quantum Mechanics for Mathematics Students (Student Mathematical Library), AMS 2009.

[5] A.Messiah, Quantum Mechanics, Two Volumes Bound as One, (Dover Publications, New York, 1999).

[6] L. H. Ryder, Quantum Field Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24689105.html