Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra materiálů

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14AED1 Analýza experimentálních dat 1 Předmět je vypsán
14AED2 Analýza experimentálních dat 2 Předmět je vypsán
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
14BPSM1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
14DPSM1 Diplomová práce 1 Předmět je vypsán
14DPSM2 Diplomová práce 2 Předmět je vypsán
14DYKO Dynamika kontinua
Jaromír Horáček 
Předmět je vypsán
14DYLS Dynamika lineárních soustav Předmět je vypsán
14EMECH Elastomechanika Předmět je vypsán
14EME1 Elastomechanika 1 Předmět je vypsán
14EME2 Elastomechanika 2 Předmět je vypsán
14ELMI Elektronová mikroskopie Předmět je vypsán
14EXM1 Experimentální metody 1 Předmět je vypsán
D14EXM2 Experimentální metody 2
 
Předmět není vypsán
14EXM2 Experimentální metody 2 Předmět je vypsán
14FAP Fraktografie a analýza poruch Předmět je vypsán
D14FAP Fraktografie a analýza poruch
 
Předmět není vypsán
14FKO2 Fyzika kovů 2 Předmět je vypsán
14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 Z,ZK 6 4 Předmět je vypsán
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
14LME1 Lomová mechanika 1 Předmět je vypsán
14LME2 Lomová mechanika 2 Předmět je vypsán
D14MK Mechanika kontinua
 
Předmět není vypsán
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe Předmět je vypsán
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory Předmět je vypsán
14NMAT Nauka o materiálu
 
Předmět není vypsán
14NMA Nauka o materiálu Předmět je vypsán
14NEDI Nedestruktivní diagnostika Předmět je vypsán
14NEKO Nekovové materiály Předmět je vypsán
14PLAS1 Plasticita 1 Předmět je vypsán
14PLAS2 Plasticita 2 Předmět je vypsán
14PME Počítačová mechanika
Miloslav Okrouhlík 
Předmět je vypsán
14PMKP Praktikum metod konečných prvků Předmět je vypsán
14PRS1 Pravděpodobnost a statistika 1
 
Předmět není vypsán
14PRS2 Pravděpodobnost a statistika 2
 
Předmět není vypsán
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 Předmět je vypsán
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 Předmět je vypsán
14PRAXE Předdiplomní praxe Předmět je vypsán
14PRAX Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
14RPSM1 Rešeršní práce 1 Předmět je vypsán
14RPSM2 Rešeršní práce 2 Předmět je vypsán
14SEM Seminář Předmět je vypsán
14SVM Stavba a vlastnosti materiálů
 
Předmět není vypsán
14TEM Technická mechanika Předmět je vypsán
14TM Technická mechanika
Jiří Kunz, Jan Ondráček 
Předmět je vypsán
D14TFP Teorie fázových přechodů
 
Předmět není vypsán
D14TFPM Teorie fázových přeměn
 
Předmět není vypsán
D14TP Teorie plasticity ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
14TSPO Teorie spolehlivosti Předmět je vypsán
D14TSS Teorie spolehlivosti systémů Předmět je vypsán
14VLN Vlnové jevy v pevných látkách
Jan Červ 
Předmět je vypsán
14VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
Předmět není vypsán
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie Předmět je vypsán
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin Předmět je vypsán
14UNMA Únava materiálů Předmět je vypsán
D14UF Úvod do fraktografie Předmět je vypsán
D14SAV Šíření akustických vln v pevných látkách
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14114.html