Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Transportní procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TRP ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Rozdělení přenosových dějů - sdílení hybnosti, energie a hmoty; odvození základních rovnic popisujících transportní procesy; příklady analytických a numerických metod jejich řešení; Newtonův zákon viskozity, Fourierův zákon vedení tepla a Fickův zákon difúze; základy sdílení energie zářením; nástin řešení technických problémů zahrnujících různé transportní procesy; rozbor různých aspektů procesů konvekce a difúze v chemii, chemické technologii, hydrologii a v životním prostředí; radiostopovací metody měření difúze v plynné, kapalné a pevné fázi.

Požadavky:

Kurz fyzikální chemie.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky; matematické nástroje: vektory a tenzory.

2.Matematické nástroje: přehled metod řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic.

3.Přenos hybnosti. Viskozita. Laminární proudění.

4.Přenos hybnosti. Rozdělení rychlostí pro případ více nezávislých proměnných. Turbulentní tok.

5.Přenos energie. Tepelná vodivost. Energetické bilance a rozdělení teplot v pevné látce a při laminárním toku.

6.Přenos energie. Vztahy pro neizotermální systémy. Přenos energie zářením.

7.Přenos hmoty. Konvektivní a difúzní tok. Rozdělení koncentrací v pevné látce a v laminárně tekoucí kapalině.

8.Přenos hmoty. Vztahy pro multikomponentní systémy.

9.Přenos hmoty. Aplikace v chemii a chemickém inženýrství.

10.Aplikace řešení difúzní rovnice v chemii a v ekologii.

11.Metoda radioaktivního značkovače a difúze.

12.Transportní procesy v jaderné chemii, radiační chemii a radioekologii.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení základů transporních procesů jako podklad ke studiu migračních procesů v životním prostředí a separačních aparátů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot, E. N.: Přenosové jevy, Academia, Praha 1968 (Transport Phenomena, Wiley & Sons, 2002)

2.Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

1.Gosman A., Jech Č.: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, Praha 1989

2.Černý R.: Fyzika - Transportní jevy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11303905.html