Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

katedra inženýrství pevných látek

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11ANEL Analogová elektronika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
11AND Aplikace neutronové difrakce česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu Předmět je vypsán
11ARD Aplikace rentgenové difrakční analýzy ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek Předmět je vypsán
11BPIP1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
11BPIP2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
11CHA Chemické aspekty pevných látek
Karel Knížek 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Předmět je vypsán
11DMSB Difrakční metody strukturní biologie česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Předmět je vypsán
D11DZO Digitální zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
11DPIP1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
11DPIP2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
11EP Elektronické praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
D00EMAT Experimentální metody v nauce o materiálu
 
Předmět není vypsán
11DIEL Fyzika dielektrik česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
D11DIEL Fyzika dielektrik Předmět je vypsán
11KOV Fyzika kovů česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11FKO1 Fyzika kovů 1 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11MAGN Fyzika magnetických látek
Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac 
česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11FPL Fyzika pevných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11FYPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
11POL1 Fyzika polovodičů 1 česky ZK 6 4 Předmět je vypsán
11POL2 Fyzika polovodičů 2 česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11FYPO Fyzika povrchů Předmět je vypsán
11FYPO1 Fyzika povrchů 1 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11FYPO2 Fyzika povrchů 2 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11FPPL Fázové přechody v PL
Jiri Hlinka 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách
Jiri Hlinka 
Předmět je vypsán
D11IZP Interakce záření s polovodiči v technologii součástek a konstrukce detektorů Předmět je vypsán
11KPS Konstrukce polovodičových součástek česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11KO Kovové oxidy Předmět je vypsán
11KO Kovové oxidy česky ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
11KVAP Kvantové počítání
Ladislav Andrey 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11KVAP Kvantové počítání
Ladislav Andrey 
česky Předmět je vypsán
D11MAM Magnetické materiály Předmět je vypsán
11MAM Magnetické materiály česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11MIK Mikroprocesorová technika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
11MEM1 Moderní experimentální metody česky Z 5 5 Předmět je vypsán
11MEM Moderní experimentální metody
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
11MMM Moderní měřicí metody
 
česky Z 4 4 Předmět není vypsán
D11MONA Molekulární nanosystémy
Irena Kratochvílová, Irena Kratochvílová 
Předmět je vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11MMPV Měřicí metody polovodičů
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza Předmět je vypsán
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11PRAK Odborná praxe
 
česky Z 5 2t Předmět není vypsán
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Předmět je vypsán
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek Předmět je vypsán
11OPT Optické vlastnosti pevných látek česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11DETE Polovodičové detektory česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11DETE Polovodičové detektory česky Předmět je vypsán
11POR Povrchy a rozhraní česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11SIPL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Předmět je vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11PPOL Praktikum z polovodičů česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
11PAO Principy a aplikace optických sensorů česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11RTSW Programování úloh v realném čase česky Z 3 2 Předmět je vypsán
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek ZK Předmět je vypsán
D11RDS Rentgenové difrakční studium reálné struktury pevné látky
 
Předmět není vypsán
11RPIP1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
11RPIP2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
11SMI1 Seminář 1
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SMX1 Seminář 1 česky Z 3 2 Předmět je vypsán
11SEM1 Seminář 1
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI2 Seminář 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM2 Seminář 2
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMX2 Seminář 2 česky Z 3 2 Předmět je vypsán
11SMI3 Seminář 3
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SMX3 Seminář 3 česky Z 3 2 Předmět je vypsán
11SEM3 Seminář 3
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SMI4 Seminář 4
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SMX4 Seminář 4 česky Z 3 2 Předmět je vypsán
11SEM4 Seminář 4
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek česky Předmět je vypsán
11STPL Seminář teorie pevných látek česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
Jaromír Kopeček 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11SMAM Smart materiály a jejich využití Předmět je vypsán
11SMAM Smart materiály a jejich využití česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky Předmět je vypsán
D11SPL Stavba pevných látek Předmět je vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
11SPL1 Struktura pevných látek 1 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11SPL2 Struktura pevných látek 2 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
D11SAM Strukturní analýza monokrystalů
 
Předmět není vypsán
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot
Zdeněk Janů, Martin Ledinský 
česky ZK 4 4 Předmět je vypsán
11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč. česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek Předmět je vypsán
D11TV Tenké vrstvy
 
Předmět není vypsán
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11SST Teorie pevných látek ZK 6 4+0 Předmět je vypsán
D11TPL Teorie pevných látek Předmět je vypsán
11TPL1 Teorie pevných látek 1
Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac 
česky ZK 6 4+0 Předmět je vypsán
11TPL2 Teorie pevných látek 2
Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac 
česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
11VDM Vnitřní dynamika materiálů česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
11VDYM Vnitřní dynamika materiálů česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Předmět je vypsán
11VPS Vybrané partie ze struktury pevných látek česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
11VUIP1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+6 Předmět je vypsán
11VUIP2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
11ZFKL Základy fyziky kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
11CFPL Úvod do chemie a fyziky polymerních látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11UFPL Úvod do fyziky pevných látek
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UVOD Úvod do zaměření
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14111.html