Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Polovodičové detektory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DETE ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Bruno Sopko (gar.)
Cvičící:
Bruno Sopko (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáška se zabývá principy činosti polovodičových detektorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Interakce záření s atomy. Pružné a nepružné srážky.

2. Detektory ionizujícího záření.

3. Detektory plynové, kapalinové a pevnolátkové. Polovodičové detektory.

4. Detekce dávky. Detekce dávkového příkonu.

5. Detektory souřadnicové. Teleskopy a hodoskopy.

6. Detektory pro subjadernou fyziku. Detektory pro medecínu.

7. Fotodetektory.

8. Interakce fotonu a pevné látky.

9. Polovodičové detektory fotovodivostní a s přechodem PN.

10. Fotodiody,fototranzistory.

11. Detektory pro IF a UV oblast.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost principu činnosti polovodičových detektorů.

Schopnosti:

Schopnost návrhu polovodičového detektoru pro praktické aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. .Lutz: Semiconductor radiation detectors, Springer 2000.

Doporučená literatura:

[2]. J.Macháč,J.Míšek:Fotodetektory pro optické sdělovací systémy,ACADEMIA 1989.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11292705.html