Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Experimentální testy kvark-gluonového plazmatu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ETQGP Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět volně navazuje na přednášku „Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu“. Tato přednáška se zabývá aktualními experimentálními výsledky měření vlastností horké a husté jaderné hmoty, resp. kvark-gluonového plazmatu.

Požadavky:

Zakladní znalosti jaderné a částicové fyziky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod.

2. Měření kolektivního toku

3. Měření produkce baryonů a mezonů.

4. Měření korelací částic I.

5. Měření korelací částic II.

6. Měření jetů částic.

7. Měření otevřených vůní.

8. Měření kvarkonií.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Letessier, J. Rafelski, Hadrons and quark - gluon plasma, Cambridge university Press, 2002.

Doporučená literatura:

[2] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, World Scientific, Singapore, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25045005.html