Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zpracování dat ve fyzikálních experimentech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02FINF ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do fyzikální informatiky poskytuje studentům přehled o metodách zpracování experimentálních dat v experimentech fyziky elementárních částic a ultra-relativistických jaderných srážek. Studenti se seznámí se zpracováním dat na všech úrovních experimentu.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, detektorů a elektroniky

Osnova přednášek:

1. Struktura datových toků v experimentu, přehled zpracování na jednotlivých úrovních

2. Fyzikální signály na úrovni detektoru. Forma dat z jednotlivých druhů detektorů. Digitalizace a komprese dat, detekce užitečných signálů.

3. Transformace dat používané při detekci fyzikálně zajímavých signálů (Hough, Wavelet, MRA)

4. Transport dat z detektoru do systému sběru dat, budování eventu. Události (Eventy), detektorové subeventy, format DATE.

5. Selekce eventů (Trigger). Triggery úrovně L1-L3 v experimentu a jejich význam.

6. Selekční algoritmy v triggeru L2 a triggeru vysoké úrovně.

7. Ukládání dat v experimentu, diskové a páskové systémy, modelový příklad experiment. ALICE.

8. Kontrola kvality a konzistence dat, online a offline zpracování vzorku dat.

9. Výpočetní model experimentu, postup kalibrací a zpracování dat pro fyzikální analýzy.

10. Distribuované výpočetní prostředky a jejich využití při analýze dat. Systém GRID.

11. Práce se systémem GRID, používání certifikátů, architektura sytému ALIEN používaného experimentem ALICE.

12. Systém interaktivní distribuované analýzy PROOF

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zpracování dat v experimentech a to od úrovně formování signálů v detektoru až po zpracování dat v síti GRID.

Schopnosti:

Orientace v konstrukci a fungování vysokoenergetických částicových experimentů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kenniston W. Lord: CDP Review Manual: A Data Processing Handbook, Van Nostrand Reinhold, 1986

Doporučená literatura:

[2] ALICE DAQ Project, ALICE DAQ and ECS Users Guide, CERN Note, 2006

[3] Federico Carminati, Overview of the Computing framework - ALICE TDR, CERN Note, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4593906.html