Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody jaderné fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EMJF ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Václav Vrba (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V přednášce se probírají základní fyzikální procesy, metody a zařízení využívané v experimentální jaderné fyzice a v některých praktických aplikacích.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky, detektorů a fyzikálního praktika.

Osnova přednášek:

1. Úvod; kinematika částic, ionizační ztráty

2. Mnohonásobný rozptyl, radiační délka

3. Fotoefekt, Comptonův rozptyl, gama-konverse

4. Jaderné emulze, mlžné a bublinové komory, ionizační komory

5. Ionizační komory cylindrické, Geigerovy detektory, streamerové detektory

6. Polovodičové detektory

7. Čerenkovovy detektory, přechodové záření

8. Scintilační detektory, fotonásobiče

9. alfa, beta, gama a neutronové zářiče, kosmické záření

10. Urychlovače částic, jaderné reaktory

11. Simulace aparatury

12. Zpracování dat

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Mechanismy detekce a konstrukce moderních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:

Orientace v používaných konceptech moderních detekčních systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R.W.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1897

Doporučená literatura:

[2] D. Green: The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11322105.html