Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aplikace ionizujícího záření 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16APIZ1 ZK 3 3P+0C
Přednášející:
Tomáš Čechák (gar.), Tomáš Trojek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět Aplikace ionizujícího záření 1 je věnován radioanalytickým metodám a využití radionuklidů a ionizujícího záření při analýze a diagnostice technologických procesů.

Požadavky:

Znalosti z interakce ionizujícího záření s látkou a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Fyzika rentgenových paprsků

2. Vlnově a energiově dispersní rentgenfluorescenční analýza

3. Zpracování spekter

4. Kvantitativní XRF, matricové jevy

5. Totální reflexe při XRF

6. Microbeam XRF

7. Elektronová mikrosonda

8. Jaderné metody v uhelném a rudném hornictví

9. Analýza a diagnostika průmyslových procesů

10. Měření objemových průtokových množství

11. Defektoskopie

12. Bezpečnostní předpisy a radiační ochrana

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Radioanalytické metody: Rentgenfluorescenční analýza, PIXE, elektronová mikrosonda, neutronové metody, využití radionuklidů k diagnostice průmyslových procesů.

Schopnosti:

Použít uvedené metody v průmyslových, geologických a chemických aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Klockenkämper, R., von Bohlen, A.: Total-Reflexion X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods, Wiley 2015,. ISBN 978-1118460276

[2] Fonseka, R.: X-Ray Fluorescence, Nova Science Publishers Inc., 2018. ISBN: 9781536143034

[3] IAEA: Integration of Nuclear Spectrometry Methods as a New Approach to Material Research, IAEA TECDOC 1669, IAEA 2012. ISBN 978-92-0-121310-5

Doporučená literatura:

[4] IAEA: Radiotracer Generators for Industrial Applications, IAEA 2013, ISBN 978-92-0-135410-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6370806.html