Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Relativistická fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02REL2 Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Jiří Bičák (gar.), Oldřich Semerák (gar.)
Cvičící:
Jiří Bičák (gar.), Oldřich Semerák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Černé díry a gravitační kolaps. Astrofyzika černých děr. Obecná relativita v dalších partiích fyziky a astrofyziky. Linearizovaná teorie gravitace, gravitační vlny.

Požadavky:

Předpokládá se znalost obecné teorie relativity na úrovni přednášek 02OR a 02REL1.

Osnova přednášek:

1. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic

2. Analytické prodloužení Schwarzschildovy metriky

3. Obecnější řešení Einsteinových rovnic popisující stacionární černé díry

4.-5. Gravitační kolaps

6.-8. Fyzika a astrofyzika černých děr

9.-10. Jiné partie fyziky v obecně relativistické formulaci

11.-12. Linearizovaná teorie gravitace, gravitační vlny

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic

2. Analytické prodloužení Schwarzschildovy metriky

3. Obecnější řešení Einsteinových rovnic popisující stacionární černé díry

4.-5. Gravitační kolaps

6.-8. Fyzika a astrofyzika černých děr

9.-10. Jiné partie fyziky v obecně relativistické formulaci

11.-12. Linearizovaná teorie gravitace, gravitační vlny

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit popis astrofyzikálních jevů pomocí obecné teorie relativity

Schopnosti:

Rešení jednoduchých úloh z astrofyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bičák J., Ruděnko V. N.: Teorie relativity a gravitační vlny (skriptum UK, Praha 1986)

[2] Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)

Doporučená literatura:

[3] Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

[4] Weinberg S.: Gravitation and Cosmology (J. Wiley, New York 1972)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12082605.html