Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář z dozimetrie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SED1 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Kamila Johnová (gar.), Kamil Augsten, Miroslav Hýža, Kateřina Chytrá, Filip Jediný, Tereza Kráčmerová, Anna Michaelidesová, Veronika Paštyková, Juraj Páterek, Marek Sommer, Vojtěch Stránský, Simona Šťastná, Jan Štika, Tomáš Urban
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seminář z dozimetrie (16SED1) je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii a zároveň jim poskytnout základní informace o rozmanitých aplikacích ionizujícího záření v různých oblastech vědy, výzkumu, ale i běžného lidského života. Úvodní přednášky budou věnovány základům fyziky mikrosvěta a dozimetrie (tj. Oboru jako takového), kde se posluchači seznámí s interakcemi ionizujícího záření s látkou, základními dozimetrickými veličinami, různými způsoby jejich stanovení nebo i principy ochrany před zářením. Další přednášky budou vedeny převážně absolventy a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení v tuzemsku (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.) i zahraničí (CERN, Fermilab).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvodní přednášky k fyzice ionizujícího záření a dozimetrii následované přednáškami odborníků z praxe o rutinní i výzkumné činnosti v oboru.

Příklady témat úvodních přednášek:

1. Atomy, jádra a ionizující záření

2. Veličiny a jednotky v dozimetrii, principy a praxe radiační ochrany

3. Úvod do radioterapie, rentgenové diagnostiky a nukleární medicíny

4. Částicová fyzika ve světových laboratořích CERN a Fermilab

Cíle studia:

Znalosti:

Získání zíkladních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109506.html