Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Experimentální fyzika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EXF3 ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Vojtěch Petráček (gar.), Michal Broz
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška seznámí posluchače s moderními měřícími a metrologickými postupy, které jsou využívány pro přesné měření a kalibraci přístrojů. Přednáška pokrývá oblasti měření využitelné jak v laboratorní a průmyslové praxi, tak v oblasti metrologie.

Požadavky:

Experimentální fyzika 2

Osnova přednášek:

1. Přesná měření elektrických veličin

2. Měření vlastností polovodičů a polovodičových součástek

3. Měření a detekce ionizujícího a neionizujícího záření

4. Měření v technice vysokého a ultra-vysokého vakua

5. Měření ve fyzice plasmatu

6. Základní fyzikální konstanty a jejich měření

7. Diagnostika systémů pomocí šumových signálů

8. Měření ve fyzice nízkých teplot

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pokročilé experimentální postupy a metody v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:

Orientace v pokročilých metodách experimentální fyziky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Brož: Základy fyzikálních měření I., SNTL Praha, 1983

Doporučená literatura:

[2] V. Fajt, M. Jakl: Přesná měření elektrických veličin, SNTL, 1979

[3] H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, 1990

[4] Š. Šaro: Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta

[5] J. Grozkowski: Technika vysokého vakua, SNTL, 1981

[6] F. Chen: Úvod do fyziky plasmatu, Academia, 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761406.html