Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Makroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MAK1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Quang Van Tran
Cvičící:
Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Seznámení s hlavními makroekonomickými ukazateli, trhem peněz, teorií makroekonomické rovnováhy, základy teorie otevřené ekonomiky, inflací, nezaměstnaností, hospodářským růstem, hospodářskými fluktuacemi a makroekonomickými politikami. Schopnosti: schopnost analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti a tyto znalosti aplikovat v podmínkách moderního ekonomického života.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do makroekonomie.

2. Makroekonomický produkt a důchod.

3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model IS-LM, model AS-AD.

5. Peníze, trh peněz.

6. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.

7. Hospodářský cyklus. Ekonomický růst.

8. Nezaměstnanost.

9. Inflace.

10. Inflace a nezaměstnanost. Phillipsova křivka.

11. Monetární politika.

12. Fiskální politika.

13. Obchodní a kurzová politika.

Osnova cvičení:

Procvičení makroekonomických pojmů a principů na příkladech

1. Úvod do makroekonomie.

2. Makroekonomický produkt a důchod.

3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.

5. Peníze, trh peněz.

6. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.

7. Hospodářský cyklus. Ekonomický růst.

8. Nezaměstnanost.

9. Inflace.

10. Inflace a nezaměstnanost. Phillipsova křivka.

11. Monetární politika.

12. Fiskální politika.

13. Vnější obchodní a měnová politika.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní makroekonomické vazby a orientace v makroekonomické politice.

Schopnosti:

Použití makroekonomických pojmů a principů makroekonomické analýzy s povahou makroekonomických agregátů a fungováním ekonomického systému jako celku. Schopnost analýzy monetárních a fiskálních nástrojů v kontextu soudobého ekonomického myšlení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Holman, R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2004.

Doporučená literatura:

[2] Mankiw G.N.: Macroeconomics, 9e, New York: Worth Publishers, 2016.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13705.html