Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02NVKM2 Z 3 0+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pokročilejší metody řešení kvantově- mechanických problémů. Řešení Lippmann-Schwingerovy rovnice pro reálný potenciál - vázané stavy i rozptylová úloha. Budou představeny nástroje pro kvantovou teorii pole.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky a numerické matematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Potenciál s Coulombickou interakci

2. Semispektrální metody pro výpočet integrodiferenciálních rovnic

3. Lippmann-Schwingerova rovnice

4. Lippmann-Schwingerova rovnice

5. Lippmann-Schwingerova rovnice

6. Relativistická kvantová mechanika, rozptyl pionu na potenciálové bariéře

7. Relativistická kvantová mechanika, rozptyl pionu na potenciálové bariéře

8. Základy výpočtu na mříži, jazyk PYTHON

9. Projekt Beowulf

10. Manipulace s gamma maticemi, program FORM

11. Knihovny z rodiny FeynArts, představení programu ROOT

12. Představení projektu

Cíle studia:

Znalosti:

Metody pro numerický výpočet základních úloh z kvantové mechaniky

Schopnosti:

Implementace výše zmíněných metod v daných programovacích jazycích

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. M. Feagin: Quantum Methods with Mathematica, Springer-Verlag, New York, 1994

Doporučená literatura:

[2] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery,Numerical Recipes, Cambridge University Press, 2007

Studijní pomůcky:

počítačová učebna s linuxem a programy ROOT, FORTRAN, PYTHON, FORM

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24888705.html