Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Asistivní technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ASTE Z 2 0+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Radek Seifert (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je oblast asistivních technologií pro uživatele se zrakovým hendikepem. Vedle technologického pozadí používaných nástrojů je kladen důraz také na obecné principy jejich použití a specifické nároky cílové skupiny uživatelů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Termín „asistivní technologie“ v jeho širokém i úzkém pojetí

2. Počítačový hardware a software

3. Přístupnost webových stránek a nejdůležitější metodiky

4. Digitalizace a archivace dokumentů

5. Přístupnost základních formátů

6. Braillovo písmo a tyflografika

7. Orientační systémy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled v oblasti asistivních technologií zaměřených na uživatele se zrakovým postižením, orientace v prostředí hlasových a hmatových výstupů, zpřístupňování matematického kódu do podob přístupných nevidomým studentům, orientační systémy s globálním i lokálním dopadem.

Schopnosti:

Posouzení přístupnosti webového rozhraní, používání základních kompenzačních pomůcek pro zvětšování obrazů, tvorba tyflografických výstupů (obrázků,grafů,map).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Assistive technology. In Wikipedia [cit. 2010-12-22]. WWW:http://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology Blind Friendly Web. <http://blindfriendly.cz/metodika>.

[2] KONEČNÝ, Josef. Blind Friendly [online]. 2007 [cit. 2010-12-22]. Malé nahlédnutí do historie hlasových syntéz . WWW: <http://www.blindfriendly.cz/hlasove-syntezy/>.

Doporučená literatura:

[3] PAVLÍČEK, Radek. Blind Friendly [online]. 2.3. 2005-03-31 [cit. 2010-12-22]. Metodika Blind Friendly Web. WWW: <http://blindfriendly.cz/metodika>.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1593906.html