Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řešitelné modely matematické fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02RMMF ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jsou probrány základní metody pro řešení nelineárních diferenciálních rovnic vyskytujících se v matemetické fyzice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obyčejné diferenciální rovnice 1. a 2. řádu.

2. Autonomní systémy diferenciálních rovnic.

3. Jacobiho eliptické funkce.

4. Parciální diferenciální rovnice 1. řádu, metoda charakteristik.

5. Bäcklundovy transformace.

6. Metoda obrácené úlohy rozptylu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kurzweil, Obyčejné diferenciální rovnice

I.G. Petrovskij, Parciální diferenciální rovnice

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1317406.html