Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

ITER a doprovodný program

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ITER ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Jan Mlynář (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní parametry tokamaku ITER, supravodivé magnety, vakuové čerpání, palivový cyklus, kryotechnika, jaderná bezpečnost, scénáře provozu, diagnostika plazmatu, harmonogram stavby a provozu, formy mezinárodní spolupráce, projekty IFMIF a DEMO, centra fúzního výzkumu ve světě.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1)Cíle projektu ITER, základní parametry. Historie projektu.

2)Nosná konstrukce. Supravodivé magnety. Zásady QA (zajištění kvality).

3)Vakuová nádoba, blanket, divertor a první stěna. Systém dálkově řízené údržby.

4)Vakuové čerpání, napouštění paliva, palivový cyklus tritia.

5)Kryotechnika. Chlazení vodou. Zásobování energií. Rozmístění podpůrných systémů.

6)Vyhodnocení projektu z hlediska jaderné bezpečnosti.

7)Očekávané chování plazmatu v ITER, scénáře provozu. Systém řízení.

8)Diagnostika plazmatu v ITER.

9)Harmonogram stavby, zprovoznění, provozu a odstavení ITERu. Hlavní milníky provozu z hlediska vědy a výzkumu

10)ITER jako projekt mezinárodní spolupráce. Výzkum a vývoj pro ITER. Způsob financování a rozdělení zakázek pro ITER. „Širší přístup“ EU a Japonska.

11)Projekt mezinárodního zařízení k ozařování fúzních materiálů IFMIF, projekt demonstrační elektrárny DEMO.

12)Centra fúzního výzkumu v Evropě

13)Centra fúzního výzkumu v Japonsku a v USA

14)Centra fúzního výzkumu v Rusku, Číně, Korei a Indii

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí se základními parametry tokamaku ITER, supravodivé magnety, vakuové čerpání, palivový cyklus, kryotechnika, jaderná bezpečnost, scénáře provozu, diagnostika plazmatu, harmonogram stavby a provozu, formy mezinárodní spolupráce, projekty IFMIF a DEMO, centra fúzního výzkumu ve světě

Schopnosti:

Použít znalosti o tokamaku ITER při práci na fúzním aparátu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ITER Project Reports (http://www.iter.org/reports.htm)

[2] C M Braams, P E Stott: Nuclear Fusion, Half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research, IoP 2002

Doporučená literatura:

[3] J Wesson, Tokamaks, Clarendon Press 2004, kap. 11-13

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24723305.html