Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Neutronová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02NF Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Jiří Vacík (gar.)
Cvičící:
Jiří Vacík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní vlastnosti neutronu, radionuklidové zdroje, urychlovače jako zdroje neutronů, jaderné výzkumné reaktory, reakce indukované neutrony, štěpení, detekce neutronů,nneutronová difrakce, interakce neutronů s látkou,zpomalování a absorpce neutronů, makroskopický popis transportu neutronů, stínění neutronů, fyzikální principy jaderných energetických zařízení.

Požadavky:

Znalosti na úrovni předmětů subatomová fyzika, interakce záření s látkou, detektory ionizující záření.

Osnova přednášek:

1. radionuklidové zdroje

2. urychlovače jako zdroje neutronů, jaderné výzkumné reaktory

3. reakce indukované neutrony, štěpení

4. detekce neutronů

5. interakce neutronů s látkou

6. zpomalování a absorpce neutronů

7. makroskopický popis transportu neutronů

8. základní vlastnosti neutronu

9. neutronová difrakce

10. stínění neutronů a dozimetrie

11. fyzikální principy jaderných energetických zařízení

12. zkouška

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na téma:

1. radionuklidové zdroje

2. urychlovače jako zdroje neutronů, jaderné výzkumné reaktory

3. reakce indukované neutrony, štěpení

4. detekce neutronů

5. interakce neutronů s látkou

6. zpomalování a absorpce neutronů

7. makroskopický popis transportu neutronů

8. základní vlastnosti neutronu

9. neutronová difrakce

10. stínění neutronů a dozimetrie

11. fyzikální principy jaderných energetických zařízení

Cíle studia:

Znalosti:

Principy neutronové fyziky, jejích metody a aplikace

Schopnosti:

Schopnost počítat zadané problémy v neutronové fyzice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K.-H. Beckurts, K. Wirtz, Neutron Physics, Springer, 1974

[2] K. Krane, Introductory Nuclear Physics, J. Wiley, 1988

[3] S. Cierjacks, Neutron Sources for Basic Physics Applications, Pergamon Press, 1983

Doporučená literatura:

[4] R. E. Chrien, Neutron Radiative Capture, Pergamon Press 1984

[5] G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, J. Wiley, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11322005.html