Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektové praktikum 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PPRA2 KZ 4 0+4 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Čepila (gar.), Miroslav Myška
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Projektové praktikum je dvousemestrální předmět, který představuje poslední stupeň praktické výchovy studentů experimentální jaderné fyziky a který navazuje na technické předměty vyučované katedrou fyziky v nižších ročnících. Praktikum probíhá formou práce na společném projektu, jehož téma je vybráno tak, aby doplnilo znalosti z experimentální jaderné fyziky. Studenti vytvoří pracovní skupiny, z nichž každá řeší konkrétní dílčí úkol tohoto projektu. Následně se ho pokusí společně navrhnout, sestavit, naměřit a zpracovat do podoby vědeckého výstupu.

V druhém semestru studenti sestaví aparaturu podle připraveného návrhu, naměří požadovaná data a následně je zpracují. Výsledkem je pak dokument shrnující finální podobu experimentu, zpracovaná data a diskusi výsledků.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, detektorů a interakce ionizujícího záření

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Dokončení simulací

2. Sestavení experimentu

3. Naměření výsledků

4. Zpracování dat

5. Diskuse výsledků

6. Vypracování Technical design report

Cíle studia:

Znalosti:

Návrh a simulace experimentu, příprava koncepce experimentu.

Schopnosti:

Samostatná práce na projektu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W.R.Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics experiments, Springer, 1994

[2] G.F.Knoll, Radiation detection and measurement, Wiley, 2000

[3] J.H.Moore et al., Building Scientific Apparatus, Cambridge, 2009

Doporučená literatura:

[4] E.J.N.Wilson, An introduction to particle accelerators, Oxford University Press, 2001

[5] W.Greiner, D.N.Poenaru, Experimental techniques in Nuclear Physics, Walter de Gruyter, 1997

[6] J. S. Lilley, Nuclear physics-Principles and applications, Wiley, 2001

Studijní pomůcky:

laboratoř experimentální jaderné fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761306.html