Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Inteligentní systémy ve fyzice vysokých energií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EMBS Z 2 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět inteligentní zabudované systémy seznámí studenty s moderní technologií programovatelných logických polí a programovatelných procesorů signálu, které jsou stále časteji používány v zařízeních a detektorech pro jaderné a částicové experiment.

Požadavky:

znalost programovacího jazyka C

Osnova přednášek:

1. Základní rozdělení a použití embedded systémů

2. Technologie výroby křemíkových čipů

3. Úvod do jazyka assembleru

4. Výroba a osazení plošného spoje pro programátor ATtiny

5. Praktické příklady programů

6. Programovatelná logická pole a jazyk VHDL

7. Digitální procesory signálu

8. Aplikace v experimentech

Osnova cvičení:

Praktická část probíhá v laboratoři katedry fyziky, kde studenti vyrábějí desku programátoru ATtiny, programují ji a testují implementovaná zapojení.

Cíle studia:

Znalosti:

Moderní technologie programovatelných logických polí a programovatelných procesorů signálu, které jsou stále častěji používány v zařízeních a detektorech pro jaderné a částicové experimenty.

Schopnosti:

Aktivně pracovat s logickými poli

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Virius, Programování v C++, 1. vydání, ČVUT 1998, Praha

Doporučená literatura:

[2] V. Pirogor, Mistrovství v jazyce Assembler - Programování, disassembling, analýza kódu, Computer Press 2006

Studijní pomůcky:

Laboratoř katedry fyziky se systémem ATtiny

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24888805.html